WORKSHOP ŽIVĚ

Dvoudenní stomatologický workshop

Termín
2. - 3. 9. 2023
Místo
CZU Praha

Česká zemědělská univerzita ČZU

Kamýcká 129

165 00 Praha-Suchdol

O CO SE JEDNÁ

Workshop praktické veterinární stomatologie psů s teoretickými základy. Účastníci workshopu si vyzkouší vyšetření a zápis do zubní karty, práci s intraorálním rentgenem, aplikaci lokální anestezie a jednoduchou i chirurgickou extrakci. Workshop je rozdělen do dvou výukových dnů tak, aby byl zajištěn prostor pro praktický nácvik dovedností a více individuální přístup.

Účastníci budou pracovat s kvalitním vybavením firmy IM3 (zubní jednotky, renrgenové přístroje, ruční nástroje), které poskytne firma Samohýl Group a.s.

Program

Den 1 (2. 9. 2023)

8:00 - 8:30Registrace účastníků
8:30 - 9:15Přednáška: Vyšetření dutiny ústní a zápis do zubní karty. Přehled vybraných patologií a AVDC zkratky.
9:15 - 10:30Praktické procvičování vyšetření dutiny ústní a zápisu do zubní karty.
10:30 - 11:00Přestávka na kávu
10:00 - 12:30Přednáška: Odstraňování zubního kamene, depurace, uzavřená a otevřená kyretáž parodontu, broušení kyret.
12:30 - 13:30Oběd
13:30 - 14:15Praktické procvičování odstraňování zubního kamene, depurace, uzavřená a otevřená kyretáž parodontu, broušení kyret.
14:15 - 15:00Přednáška: svodná anestezie
15:00 - 15:30Přestávka na kávu
15:30 - 16:30Nácvik svodné anestezie

Den 2 (3. 9. 2023)

8:30 - 9:15Přednáška: Základy RTG vyšetření, polohování
9:15 - 10:30Přednáška: Stomatologické nástroje pro extrakci. Jednoduché extrakce, sutura, šicí materiály, základy atraumatické manipulace s tkáněmi, použití rozvěračů ...
10:30 - 11:00Přestávka na kávu
10:00 - 12:30Praktické procvičování: Jednoduchá extrakce (řezák).
12:30 - 13:30Oběd
13:30 - 14:15Přednáška: Chirurgické extrakce
14:15 - 15:00Praktická výuka: Chirurgická extrakce jednokořenného zubu -maxilárního a mandibulárního špičáku.
15:00 - 15:30Přestávka na kávu
15:30 - 16:30Praktická výuka:Extrakce maxilární P4 a mandibulární M1

Změna programu vyhrazena.

GARANTI AKCE

S kým se potkáte

CENA    18 900,- Kč

kapacita workshopu: 16 účastníků

(rozhoduje datum přijetí platby)

Zbývá 0 míst

PŘIDEJTE SE

Registrace